På 2 hjul i Nyköping: Bilvägarna dränks i skyltar, cyklisterna får inga …

Att cyklisterna inte fÃ¥r någon vägvisning ger viss antydning hur väghållaren (kommunen) ser på olika trafikslag. Det är lätt att som cyklist drabbas av en känsla att kommunen inte bryr sig, att vi cyklister inte är något värda någon omsorg, att vi …

Besök källan:
På 2 hjul i Nyköping: Bilvägarna dränks i skyltar, cyklisterna fÃ¥r inga …