Nedplockade skylten ska upp igen

Lessebo kommun satte upp en skylt vid parkeringen intill Stationsgatan i Lessebo utan att frÃ¥ga Trafikverket om råd. De fick snabbt ta ner skylten som saknade bygglov. – Vi trodde inte att det var en större sak. Men Trafikverket kom in med synpunkter så då plockades skylten ner. Vi skulle ha hört oss för innan, säger Leif Gummeson teknisk chef på Lessebo kommun. Nere vid stationen i Lesse­bo sattes det omkring midsommartid upp två skyltar med information om att stationshuset och området runt omkring ska göras om till hösten. Den ena placerades vid parkeringen riktad mot Stationsgatan och den andra på stationshuset ut mot järnvägsspåret. Men Trafikverket kom in med synpunkter kring riktningen av skylten intill Stationsgatan. En väg som Trafikverket ansvarar för. – De var rädda att bilister som läser skylten ifrån vägen skulle kunna tappa koncentrationen när de kör, säger Leif Gummeson. Syftet med att sätta upp skyltarna är att Lessebo kommun vill informera allmänheten om varför det dröjer med utvecklingen av stationsområdet. – Folk undrar, nu när kommunen köpt det varför händer det inget? Vi vill informera i förväg. Köpet gÃ¥r troligtvis igenom i september och vi kan inte göra något förrän vi tagit över ägandet, säger han. På grund av att det är semestertider har inte den bortplockade skylten kommit upp igen. – Skylten ska i princip stå på samma plats men vi kommer att rikta den mot järnvägen, säger Leif Gummeson. Från början var tanken att ge allmänheten information både på väg till och frÃ¥n tåget. Men nu blir all information åt samma håll. – Vi hittade inte någon annan lösning på det. Nu riktas båda skyltarna mot järnvägen, säger han.

Besök källan:
Nedplockade skylten ska upp igen

Trafikverket säger nej till deras skylt

Kaféverksamheten Smörhöga gÃ¥rdsmagasin utanför Grimslöv fick tillstånd av länsstyrelsen att sätta upp en skylt vid väg 23. Men Trafikverket överklagar beslutet till förvaltningsrätten eftersom skylten kan innebära olycksrisk. Ann-Kristin Karlsson, som driver kaféverksamheten i Smörhöga utanför Grimslöv, ansökte om tillstånd att sätta upp två identiska skyltar vid väg 23, i höjd med Grimslöv. Det handlar om svart text på vit botten. Länsstyrelsen sa ja till en skylt i norrgående riktning, men nej till en skylt i södergående riktning. Detta för att skylten kan inverka på trafiksäkerheten. Varken polismyndigheten eller Alvesta kommun har något att erinra, men Trafikverket Region Syd överklagar länsstyrelsens ja till förvaltningsrätten. Ann-Kristin Karlsson tycker det är tråkigt att trafikverket överklagar. – Som landsbygdsföretag är det viktigt att få folk att hitta hit. Det är inte alla som har internet. Det är svårt att hitta för vissa, så skyltar är viktiga för att företag på landsbygden ska kunna finnas, säger Ann-Kristin Karlsson. – Både polisen och kommunen har sagt okej till skyltar, så det är synd att Trafikverket gÃ¥r emot. Trafikverket skriver att de är mycket restriktiva till informationstavlor och reklamskyltar intill allmänna vägar. Verket menar att sådana skyltar inte ska placeras där vägmärken och annan information som linjemarkering finns. Trafikverket vill att ansökan avslås på grund av skyltarnas placering. Man bedömer att det i båda riktningarna föreligger en komplicerad trafiksituation där man kan ha svårt att uppfatta både den ansökta informationsskylten, efterföljande vägmärken och medtrafikanter. Nu fÃ¥r förvaltningsrätten i Växjö avgöra.

Besök källan:
Trafikverket säger nej till deras skylt