Knivstaskylt stör E 4-bilisterna

En storbildsskärm med rörliga bilder mellan Arlanda- och Knivstaavfarterna har irriterat bilister på E 4. Sigtuna kommun arbetar nu tillsammans med länsstyrelsen på att försöka få bort den. Skärmen som förmedlar både rörligt och stillastående reklambudskap blir efter mörkrets inbrott så ljusskarp

Besök källan: