Stöldraid på trafikskyltar

Det kostar för kommunen när trafikskyltar blir stulna. Pengar som annars kunde ha använts bättre, påpekar Krister Pettersson. 2009-11-10 05:50 Ett tiotal vägmärken hade skruvats bort och stulits längs en vägsträcka intill Karlboskolan i gÃ¥r måndag. En kostsam historia för kommunens vägunderhåll, som

Fortsätt läsa här: